Coaching biznesowy – Odkryj, co Cię blokuje przed działaniem, zaakceptuj siebie i rusz z impetem do przodu!

Life and business coach

Prowadząc doradztwo czy szkolenia w organizacji, często jako element wsparcia stosujemy coaching, których celem jest pomoc menedżerom w efektywnym przeprowadzeniu zespołu przez zmiany lub momenty, które stanowią wyzwanie. Trudno bowiem osiągnąć efekty, jeżeli w procesie zmian nie następuje zmiana przekonań, a więc nastawienia i co za tym idzie, postaw i zachowań menedżerów, którzy mają być przecież motorem zmian w firmie i do nich należy monitorowanie, optymalizacja i ich przeprowadzanie.

W centrum zainteresowania coacha leżą oczywiście wszystkie „biznesowe” problemy i zagadnienia. Najczęstszymi tematami w coachingu menedżerskim są:

 • trudność ze zbudowaniem autorytetu,
 • trudność w podejmowaniu decyzji,
 • nieumiejętność udzielania informacji zwrotnych,
 • wybuchy agresji,
 • lęk przed wystąpieniami publicznymi,
 • obawa przed porażką,
 • niska energia do realizacji zadań,
 • zarządzanie zmianą.

Kim jest tak naprawdę coach i jak może wesprzeć Ciebie lub firmę?

Coach to taka osoba, która rozmawia z Tobą i skupia się w 100% na Tobie – zadaje Ci głównie pytania na temat tego, co chcesz osiągnąć, co chcesz robić inaczej lub lepiej; czego tak naprawdę pragniesz i o to, dlaczego jest to dla Ciebie takie ważne. Rozmowa cochingowa jest tak skutecznym narzędziem między innymi dlatego, że porządkuje Twój proces myślenia, planowania, podejmowania decyzji i działania. Coach to osoba, która pomaga Ci znaleźć przestrzeń dla realizacji Twoich planów i marzeń oraz do tego, żeby skutecznie poradzić sobie z przeciwnościami losu lub z własnymi wewnętrznymi blokadami.

Co ciekawe, coach realizuje to poprzez słuchanie, a nie mówienie; poprzez wspieranie Cię w Twoich planach, a nie pouczanie i instruowanie czy też odwrotnie poprzez schlebianie lub umacnianie egoizmu; raczej poprzez zachęcenie Cię do spojrzenia na stare sprawy z innej perspektywy, z której nigdy ich nie widziałeś, poprzez docieranie do Twoich wartości, a nie narzucanie „właściwego” światopoglądu. Jednak to, co w coachingu najważniejsze, to to, że taka rozmowa prowadzi do zidentyfikowania problemu, wyznaczenia celu, eksploracji rzeczywistości, przygotowania opcjonalnych rozwiązań, poradzenia sobie z przeszkodami i podjęcia przez Ciebie działań, które pozwolą na osiągnięcie tego, co przed chwilą było tylko wypowiedzianymi na głos słowami.

Business_coaching

I jeszcze jedna dość istotna rzecz – proces coachingowy należy traktować bardziej jako wspieranie niż pomaganie. Dlaczego? Pomoc sugeruje relację nadrzędności – pomagamy komuś zagubionemu, komuś, kto sobie nie radzi, jak to się dzieje np. w psychoterapii. Wsparcie zaś to działanie wzmacniające czyjeś suwerenne decyzje i działania.

Coaching jest oparty na relacji partnerskiej, wychodzi bowiem z założenia, że to tylko Ty sam, sama znasz siebie najlepiej, więc rolą coacha jest jedynie towarzyszenie Ci w poszukiwaniu nowych rozwiązań, poszerzanie Twojej świadomości i uzyskanie wglądu w siebie, tak że w pewnym momencie nagle staje się wszystko jasne. I w efekcie sam, sama jesteś w stanie podjąć najlepszą dla Ciebie na dany moment decyzję czy wybrać optymalne rozwiązanie dla poruszanego zadania, celu. Niesamowite, ale tak właśnie się dzieje. Do tego wystarczy czasem zaledwie kilka sesji i wyzwanie lub decyzja, z którą borykaliśmy się czasem przez wiele miesięcy, po prostu przestaje być dla nas problemem.

Zamów_business_coaching

Coaching menedżerski – Przyspiesz rozwój swojej organizacji!

Zamawiając coaching dla menedżerów, zaczniesz:

 • szybciej i efektywniej realizować cele firmy i generować zysk,
 • lepiej dbać o rozwój menedżerów, którzy mają dużą wiedzę teoretyczną i operacyjną, a dalej chcą się rozwijać,
 • zminimalizujesz konflikty interpersonalne, bo świetny menedżer nauczy się współpracować z zespołem i nie będzie powodował dużej rotacji lub niezadowolenia wśród zespołu ludzi,
 • wyeliminujesz na trwałe niekorzystne nawyki menedżerów, które nie wynikają z niewiedzy lub braku umiejętności, lecz z ograniczających przekonań lub konfliktu wartości, a także
 • Twój menedżer – przywódca będzie umiał wypracowywać jeszcze większe wyniki sprzedaży,
 • Twoja kadra menedżerska będzie pracowała z inicjatywą i kreowała nowatorskie rozwiązania, korzystała ze swojej twórczej energii i pracowała z charyzmą,
 • zaczniesz maksymalnie korzystać z niemal nieograniczonego ludzkiego potencjału i generować wartość dodaną w postaci doskonałych produktów, usług i wyjątkowej kultury organizacyjnej.

Jak działamy? Etapy współpracy

Etapy_coaching_menedżerski

Standardowy proces coachingowy składa się z 5 lub 10  sesji coachingu indywidualnego.

Każda z sesji trwa około 1,5 godziny i dotyczy konkretnego celu rozwojowego zdefiniowanego w wyniku diagnozy i zawartego w kontrakcie coachingowym. W połowie procesu coachingowego dokonuję weryfikacji zrealizowania celów procesu w oparciu o wcześniej ustalone z Klientem KPI‘s.

Zaplanowanie procesu i ustalenie jego celów oraz sposobu pomiaru efektywności odbywa się z udziałem sponsora procesu, przedstawiciela HR, bezpośredniego przełożonego osoby poddanej coachingowi oraz samego zainteresowanego. Ustalenie celów poprzedzone jest wywiadami. Przystępując do procesu po wstępnej analizie potrzeb, przedstawiam propozycję spotkań coachingowych (możliwe są także sesje przez Skype’a).

Standardowy proces coachingowy składa się z następujących etapów:

1. Umowa (kontrakt) coachingowy
2. Analiza potrzeb – diagnoza
3. Ustalenie celów coachingowych (coachee i KPI firmy)
4. Seria indywidualnych sesji coachingowych (5-12 godzin)
5. Pomiar efektywności
6. Plan działania.

Zainteresowany coachingiem w firmie?

Zamów_business_coaching

Mentoring biznesowy – budowanie silnej marki

Ten rodzaj coachingu z elementami mentoringu adresujemy do właścicieli firm i dyrektorów zarządzających małych i średnich przedsiębiorstw (MiSP). Jego celem jest usprawnienie ich działania oraz udoskonalenie istniejących produktów lub usług.

W zakres obowiązków coacha-mentora należy pomoc w definiowaniu krótko- i długoterminowych celów firmy, opracowywaniu planów biznesowych, planów marketingowych i analizowanie procesów przebiegających w firmie.

Proponowany harmonogram współpracy:

  Etap I  – Badania marketingowe, wspólne ustalenie kierunków rozwoju firmy lub marki osobistej/ marek.
               Na tym etapie warto również zorganizować warsztat strategiczny i tzw. „brain storming”.

  Etap II – Dopracowanie konceptu strategicznego marki

  Etap III – Opracowanie strategii komunikacji marki

  Etap IV – Wsparcie przy wdrożeniu zaplanowanych działań.

Zainteresowany ofertą mentoringu?

Umów_się_na_spotkanie